Включено в книгата
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
Свидание, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Стрехите, пътя, входа

затрупа сняг свиреп,

излизам да походя —

на двора виждам теб.

 

Без шапка, без галоши,

с палто възтънко пак,

и нещо те тревожи,

и дъвчеш мокър сняг.

 

Дървета и огради

се губят сред тъма,

а ти под снегопада

стоиш все тъй сама.

 

По твоите ланити

снежинки се топят,

и капчици в косите

като роса искрят.

 

Рус кичур позлатява

и твоето чело,

и шала, и ръкава,

и цялото палто.

 

Сняг в миглите проблясва,

в очите ти — тъга,

тъй всъщност по-прекрасна

изглеждаш ми сега.

 

И сякаш с къс желязо,

потайно закален,

в сърцето ми ти вряза

лика си съкровен.

 

В мен вечно ще сияе

смиреният ти чар,

и затова нехая,

че е светът кошмар.

 

И в този миг тревожен,

в нощта сред снежен дим,

аз чувствам, че не можем

с теб да се разделим.

 

Кои сме — как ще знаят,

какво ще разберат,

щом клюки ще витаят

дори след нашта смърт?

 

1949

Бележки

[0] Стихотворението е свързано с голямата и драматична любов между Пастернак и Олга Ивинска (Олга Ивинска (1911–1995) е поетеса и преводачка, доверено лице на Пастернак през последните години от живота му. Автор е на мемоари, разказващи подробности около създаването на романа „Доктор Живаго“ и за жестокия тормоз, на който е подложен поетът от страна на съветските власти, за скандала с Нобеловата награда и пр.: О. В. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Москва, 1992.), преминала през много перипетии и донесла и на двамата сурови изпитания: „Тази любов струва на Ивинска две години затвор, на Пастернак — семейната хармония и в последна сметка — живота. И въпреки това Борис Пастернак и Олга Ивинска в един глас твърдят, че през тези четиринадесет години са били щастливи“. (Дм. Быков. Борис Пастернак. Москва, 2007, с.678-679.)

Край