Включено в книгата
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
Зимняя ночь (Мело, мело по всей земле…), (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Фучеше буря над света,

навред фучеше.

Гореше в стаята свещта,

свещта гореше.

 

Както мухи летят в рояк

към светлината,

връхлитаха парцали сняг

върху стъклата.

 

По тях стрелички и цветя[1]

студът лепеше.

Гореше в стаята свещта,

свещта гореше.

 

Две сенки по тавана все

блуждаха трепетни —

преплетени ръце, нозе,

съдби преплетени.

 

И чифт обувчици в нощта

на пода падаше,

и върху роклята свещта

със сълзи капеше.

 

В мъглата бяла, в пустошта

земята спеше.

Гореше в стаята свещта,

свещта гореше.

 

И пламъчето се люля,

и рой съблазни

трептяха с ангелски крила —

кръстообразни.

 

Цял месец бурята пищя

и сняг валеше.

Гореше в стаята свещта,

свещта гореше.

 

1946

Бележки

[0] Стихотворението е свързано с началото на любовта между Пастернак и Олга Ивинска. За това ще стане дума по-нататък.

[1] „Стрелички и цветя“ (в оригинала е „стрелички и колелца“) — древни символи, обозначаващи мъжкото и женското начало. По този начин поетът, още в началото на своята знаменита творба, зрително маркира любовния аспект на сюжета.

Край