Включено в книгите:
Руски поети
Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар
Оригинално заглавие
К*** (Керн), (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
5,9 (× 9 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2013 г.)

Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“


Аз помня чудното видение:

как ти пред мене прелетя,

като прекрасно мигновение,

като пречиста красота.

 

В скръбта на порив безнадежден,

в шума на светски суети,

звучеше в мен гласът ти нежен,

бленувах милите черти.

 

Летяха дни… Живот метежен

разпръсна прежните мечти,

забравих аз гласа ти нежен,

твойте божествени черти.

 

И в мойто мрачно заточение

течаха скучно час след час,

без божество, без вдъхновение,

без сълзи, без живот, без страст.

 

Душата трепна от вълнение:

и ти при мен пак долетя,

като бленувано видение,

като пречиста красота.

 

Сърцето бие в упоение

и, възроден, усещам аз

и божество, и вдъхновение,

и сълзи, и живот, и страст.

 

1825

Бележки

[0] Стихотворението е посветено на Анна Петровна Керн (1800–1879), с която Пушкин има страстна, но недълготрайна връзка, а впоследствие — близко и вярно приятелство. Тези обстоятелства обясняват сюжета и смисъла на творбата.

Стихотворението е забележително по отношение на формата и композицията. В неговите 24 стиха се редуват само 4 римоформи, което допълнително, звуково, маркира сюжетните преходи, смяната на душевните състояния и т.н. (Никой от предишните български преводачи не си е дал труда да възпроизведе тази особеност.).

Край