Включено в книгата
Оригинално заглавие
孫子兵法, 510 пр.н.е. (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Философски текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,5 (× 54 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
sir_Ivanhoe (2007)

Издание:

Сун-Дзъ

ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА

Първо издание

Изданието е осъществено въз основа на английския превод на Лайънел Джайлс, Deodand Classics, 2002

Редактор Мария Коева Коректор Мария Христова

Технически редактор Олга Стоянова

Формат 60/84/16, печ. коли 5,5

Художествено оформление © ФАМА

ИК ФАМА, София, 2003. Печат „Унискорп“

ISBN 954-597-173-8


1
Изработване на планове

Сун-Дзъ каза:

 

Изкуството на войната е от жизнена важност за държавата.

 

То е въпрос на живот и смърт, път към сигурност или към разруха. От това следва, че то е предмет за изучаване, който в никакъв случай не бива да се пренебрегва.

 

Изкуството на войната е в зависимост от пет постоянно действащи сили, които трябва да се вземат под внимание при оценките за условията на бойното поле.

 

Те са:

— Моралният закон

— Небето

— Земята

— Пълководецът

— Редът и дисциплината.

 

Моралният закон кара народа да бъде всецяло предан на своя владетел и да го следва, независимо от риска за живота и без страх от опасността.

 

Небето е израз на нощта и деня, студа и жегата, времето и сезоните.

 

Земята включва разстоянията — близки и далечни, заплахите и сигурността, откритите пространства и тесните проходи; вероятностите за живот и смърт.

 

Пълководецът олицетворява добродетелите на мъдростта, искреността, великодушието, мъжеството и точността.

 

Под ред и дисциплина следва да се разбира устройството на войската в подходящи подразделения, подреждането на командирите по сан, поддържането на пътища, по които обозите да достигат до армията и контролът върху военните разходи.

 

С тези пет условия следва да се съобразява всеки военачалник. Който ги познава, ще бъде победител. Който не ги познава, ще претърпи поражение.

 

Ето защо при разискванията относно условията за две враждуващи страни, прибягвайте до следните съпоставки:

— Кой от двамата владетели въплъщава Моралния закон?

— Кой от двамата пълководци е по-способен?

— Чии са предимствата, произтичащи от Небето и Земята?

— При коя от страните дисциплината се прилага по-строго?

— Коя е по-могъщата войска?

— Къде командирите и войниците са по-подготвени?

— При коя армия е налице повече неотклонност в присъждането на награди и в налагането на наказания?

 

Въз основа на тези седем показателя аз мога да предвидя победата или загубата.

 

Военачалникът, който се вслушва в съветите ми и се ръководи от тях в действията си, ще победи — нека на такъв бъде поверено командването. Военачалникът, който не се вслушва в съветите ми и не се ръководи от тях в действията си, ще претърпи поражение. Нека от такъв бъде отнето командването.

 

Докато се стремите към ползата от моите съвети, не пропускайте също тъй да извлечете изгода от всички благоприятни обстоятелства извън рамките на обичайното.

 

Според това дали обстоятелствата са благоприятни, плановете следва да се преразглеждат.

 

Цялото военно дело се основава на заблудата.

 

Следователно, когато можеш да нападнеш, трябва да изглежда, че не можеш. Когато се впускаш в начинание, трябва да изглеждаш бездействен. Когато си близо, трябва да внушиш на врага, че си далеч. А когато си далеч — да му внушиш, че си близо.

 

Подхвърли стръв, за да примамиш врага. Създай привидност за безредие и тогава му нанеси съкрушителен удар.

 

Ако той се е подсигурил във всяко отношение, бъди подготвен да го посрещнеш. Ако те превъзхожда по сила, избегни го.

 

Ако противникът ти е с буен нрав, опитвай се да го раздразниш. Преструвай се на слаб, така че той да стане надменен.

 

Ако не се изтощава, не му давай възможност да си поеме дъх. Ако силите му са единни, разцепи ги.

 

Нападай го, където е неподготвен. Явявай се, където не те очаква.

 

Военните способи, които носят победа, не бива да бъдат разкривани предварително.

 

Пълководецът, който печели битка, преценява много неща още в храма, преди битката. Пълководецът, който губи битка, преценява малко неща предварително. И така, многото преценки водят до победа, а малкото — до поражение. А колко по-страшно е, ако не се правят никакви преценки! Съобразявайки се с това, аз съм в състояние да предвидя кой би могъл да спечели и кой по-скоро ще загуби.