Издание:

Сун-Дзъ

ИЗКУСТВОТО НА ВОЙНАТА

Първо издание

Изданието е осъществено въз основа на английския превод на Лайънел Джайлс, Deodand Classics, 2002

Редактор Мария Коева Коректор Мария Христова

Технически редактор Олга Стоянова

Формат 60/84/16, печ. коли 5,5

Художествено оформление © ФАМА

ИК ФАМА, София, 2003. Печат „Унискорп“

ISBN 954-597-173-8