Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Знаеш ли какво сънувах?

С тебе се разделяхме

за цял живот.

Ръцете ти

ме сграбчиха,

устата ти пламтяха

и трепереха…

Пламтяха и трепереха с пророчество

за една Едничка Нощ,

едничка хаотична нощ…

Някъде…

Някога…

Може би дори

не на нашата Земя…

Може би на някоя звезда,

където в съкровена свобода

невинността все още взима и раздава,

каквото пожелае.

 

И те притиснах

до себе си по-силно,

и те целунах по-чистосърдечно.

Но накрая

ти отпусна бавно

свидната прегръдка,

косата вдигна си отзад

на стегнат кок.

Загърнах раменете ти

с палтото.

Вратата хлопна.

И долу сред снега

потегли тъничка следа,

девичи стъпки

отминаха

далеч, далеч

в лунноозарената,

самотна нощ.

 

1894

Край