Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Уилям Карлос Уилямс. Избрани стихотворения

Модерни поети № 2

Една поредица на Николай Кънчев, осъществена със съдействието на в. „Литературен форум“.

Издателство „Слово“, Велико Търново, 1993

САЩ, първо издание

Художествено оформление: Трифон Калфов

Предпечатна подготовка: Издателство „Слово“ (Йордан Иванов)

Печат: ДФ „Абагар“, Велико Търново

Формат 32/84/108. Печатни коли 4,5

ISBN 954-439-221-1

 

William Carlos Williams. Selected Poems (by Florence Williams)

Published in USA by New Direktions Books, New York


гледали пиесата ми

Хиляди любови

на сцената за първи път

 

ми идваше

но много пъти

истински да раз-

говарям с моите

пациенти, и особено

с жените, аз самият

 

събеседникът

разголвах се пред тях

за всички там

 

в пиесата но кой

ще се помъчи

да огледа

 

колко сериозен е

проблемът? В миг един

актьор накаран

 

да си види текста

от сърце

дойде при мене

 

с пламнало лице със зяпнала уста

и с просветление в очите

Нищо повече

Край
Читателите на „15 години по-късно“ са прочели и: