Уилям Карлос Уилямс е роден през 1883 година в Ръдърфорд, Ню Джърси, Съединените щати. Завършва медицина и цял живот практикува своята професия в родния си град, като застъпва една поезия с делничната проза на живота, откъдето според него непосредствено възниква възвишеното.

Литературен антипод на своя съотечественик Т. С. Елиът, който напуска Съединените щати, за да се включи в европейската култура и най-вече чрез поемата „Пустата земя“ да изрази края на нашата цивилизация, без обаче да допуска нови състояния на съществуването. Това събужда сериозни възражения от страна на Уилям Карлос Уилямс, който поддържа винаги своята мисъл, че „идеите не са извън нещата“ и дава нови плодотворни насоки в съвременната поезия. Неговата поема „Патерсън“ стои редом по значение със „Стръкчета трева“ на Уолт Уитмън и „Кантоси“ на Езра Паунд. Малко преди смъртта си през 1963 година получава наградата „Пулицър“ за последната си поетическа книга „Картини от Брьогел и други стихотворения“. Заедно с Езра Паунд, Е. Е. Къмингс и Уолъс Стивънс Уилям Карлос Уилямс е един от четиримата най-големи американски поети на XX век.

 

Николай Кънчев

Издание:

Уилям Карлос Уилямс. Избрани стихотворения

Модерни поети № 2

Една поредица на Николай Кънчев, осъществена със съдействието на в. „Литературен форум“.

Издателство „Слово“, Велико Търново, 1993

САЩ, първо издание

Художествено оформление: Трифон Калфов

Предпечатна подготовка: Издателство „Слово“ (Йордан Иванов)

Печат: ДФ „Абагар“, Велико Търново

Формат 32/84/108. Печатни коли 4,5

ISBN 954-439-221-1

 

William Carlos Williams. Selected Poems (by Florence Williams)

Published in USA by New Direktions Books, New York