Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2010)
Корекция
NomaD (2010)

Издание:

Уилям Карлос Уилямс. Избрани стихотворения

Модерни поети № 2

Една поредица на Николай Кънчев, осъществена със съдействието на в. „Литературен форум“.

Издателство „Слово“, Велико Търново, 1993

САЩ, първо издание

Художествено оформление: Трифон Калфов

Предпечатна подготовка: Издателство „Слово“ (Йордан Иванов)

Печат: ДФ „Абагар“, Велико Търново

Формат 32/84/108. Печатни коли 4,5

ISBN 954-439-221-1

 

William Carlos Williams. Selected Poems (by Florence Williams)

Published in USA by New Direktions Books, New York


Легнал тука мисля си за теб —

 

петно на любовта

виси върху света!

Жълто, жълто, жълто

изпояжда листите,

шафрана цапа

клоните рогати се опират

тежка

 

върху лисо пурпурно небе!

Няма светлина

нетното само

се изцежда като мед

от лист на лист

от клон на клон

петни то цветовете

на цял свят —

 

ти си там под

винения край на запад!

Край
Читателите на „Любовна песен“ са прочели и: