Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Набиране
moosehead (2010)

Издание:

Иван Вазов. Синият синчец

Редактор: Методи Бежански

Художник: Мира Йовчева

Издателство „Народна младеж“, София, 1975


Пролет весела настана,

той извожда си децата

на зелената поляна,

с цветни накити богата.

 

И разказва дълго там

за природа, цветя, птички…

Сладко зяпнали в уста му

ученици, ученички.

 

„Е, сега запейте, моля!

Ний свършихме си урока —

па играйте — давам воля, —

че поляната й широка!“

 

Април 1894

Край