Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2010)

Издание:

Борис Пастернак. Стихотворения

Подбор и превод от руски: Кирил Кадийски

Издателство „Захарий Стоянов“

Поредица: Ars Poetika

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петя Богомилова

Печат: „Образование и НАУКА“ ЕАД

Формат 16/60/90. Печатни коли 12


Стихват песни пиянски и смях.

Утре трябва в зори да се става.

Гаснат лампите. Всички у тях

се прибраха накрай от забава.

 

Само вятърът щура се с вой

и все тъй по пътечката линка,

по която с момците и той

се завръщаше от вечеринка.

 

Спрял пред вратнята, гледа встрани.

Не обича той нощните свади.

Той готов е глава да склони

само спора с нощта да заглади.

 

Зад стоборите — пустош и сън.

Те се карат, огласят полето.

Чули свадата, в тъмното вън

се тълпят любопитни дървета.

Край