Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2010)

Издание:

Борис Пастернак. Стихотворения

Подбор и превод от руски: Кирил Кадийски

Издателство „Захарий Стоянов“

Поредица: Ars Poetika

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петя Богомилова

Печат: „Образование и НАУКА“ ЕАД

Формат 16/60/90. Печатни коли 12


Що водни кончета прелитат,

сноват насам-натам оси.

Жени се смеят от колите,

вървят колхозници с коси.

 

Използват хубавото време,

сеното сбират и пластят;

копи — от къщи по-големи —

в полето привечер стърчат.

 

По залез изведнъж копата

започва да напомня хан

и ляга си нощта в кревата,

с люцерна дъхава постлан.

 

А щом зората засияе,

копата става сеновал,

където месецът нехаен

се е заровил и преспал.

 

И пак талига след талига

се нижат вън по ранина

и недоспал, денят се вдига

в косата с плява и зърна.

 

По пладне пак лазурът блика,

пак греят облаци-копи

и дъхава като мастика

земята твоя дух крепи.

Край