Силови игри (Power Plays)

Роман

Оригинално изписване: Martin Harry Greenberg

Няма биографична информация за Мартин Хари Грийнбърг.