Президентът на Русия неочаквано умира, без да остави пряк наследник и в резултат се образува политически вакуум. Страната е в хаос. Военните, мафията, КГБ и още няколко фракции се домогват до властта.

Кой ще поеме управлението?!

Следват серия от зловещи терористични атентати в Русия и Щатите, които целят провал на обединените дипломатически инициативи на двете свръхсили.

Светът е изправен пред криза.

3 Политика
Politika,

Издание:

Том Кланси. Политика

Американска, първо издание

Превод: Крум Бъчваров

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

ИК „Бард“ ООД, 1998 г.

ISBN: (липсва)