Оригинално изписване: Eustache Deschamps

Няма биографична информация за Йосташ Дешан.