Е. Йорданов

(автор)

Готварска книга
или наставления за всякакви гозби

Научнопопулярен текст

Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Е. Йорданов.