Оригинално изписване: Andrés Neuman Galán

Няма биографична информация за Андреас Неуман.