Библиотека за ученика — VIII клас

Учебна програма по литература за VIII клас

Старогръцка литература

Старогръцка митология

Омир

Сафо

Софокъл

Библия

Средновековна българска литература

Св. Климент Охридски

„Пространно житие на св. Кирил“

Константин Преславски (Константин, епископ Преславски)

Литература на Европейския ренесанс

Джузепе Бокачо

Мигел де Сервантес

Уилям Шекспир

  • „Хамлет“
  • „Сонети“ в превод на Владимир Свинтила — Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“)
  • „Сонети“ в превод на Валери Петров — Сонет 91 („Кой с ловкост се гордее, кой — с предци…“), Сонет 130 („Устата ѝ не са корали нежни…“)