Библиотека за ученика — VI клас

Произведения за лятната ваканция след завършен V клас:

Забележка: Примерен списък, подлежи на допълване със събрани предложения на различни училища.

Използвана е „Учебна програма по литература за VІ клас“ на МОМН.