С помощта на свръхмодерни хичиянски технологии Робинет Бродхед продължава да живее и след смъртта си, но като съхранена в машина личност. Времето му минава в приятни забавления с други себеподобни. Неочаквано безгрижното му съществуване е прекъснато от невъобразима катастрофа — една могъща и непозната извънземна раса, изникнала след милиони години потайно съществуване се готви да унищожи целия разумен живот във вселената и животът на всички хичианци и човеци е поставен на карта.

5,2 Гейтуей IV
The Annals of the Heechee,


Източник: http://sfbg.us