За каквото и да пише — международен шпионаж, бандитизъм или свръхестествени чудеса — неудържимият талант на Фредерик Форсайт демонстрира своята поразяваща мощ. Всички истории в тази необикновена книга носят запазената марка на големия разказвач Форсайт, на неговото клинично око за автентичните подробности и взривяващото чувство на неизвестност…

5,3 Ветеранът
The Veteran,

5,3 Чудото
The Miracle,

5,3 Гражданинът
The Citizen,

5,2 Шепнещ вятър
Whispering Wind,


Издание:

ИК „Бард“, 2001

ISBN 954–585–275–5