Годината е 1917-а — време на смут, революции, надежди и крушения. Едва-що завършилият образованието си Михаил Булгаков, също като своя герой от повестта „Морфин“ доктор Поляков, е назначен за селски лекар в глухата провинция. Там, след заболяване от дифтерит, той се пристрастява към морфина, зависимост, която успява да преодолее след двегодишни усилия. Булгаков, както и много от колегите му по онова време, става жертва на заблуждението, че лекарят, по силата на своите знания и опит, не може да стане морфинист. Напротив — свободният достъп до опиати и изследователският интерес довеждат до истинска епидемия на наркотична зависимост сред медиците. Освен повестта „Морфин“ сборникът съдържа още седем разказа, писани в периода 1924–1927 година и обединени в цикъла „Записки на младия лекар“. Тези ранни творби на Булгаков вече очертават теми и сюжети, свидетелстващи за неподражаемия му талант и доразвити по-късно в шедьовъра „Майстора и Маргарита“.

Булгаков пише остро, силно и ярко — като със скалпел!

Sunday Times

Тези откровени и честни разкази въздействат така силно не само защото младият Булгаков има какво да каже, но и задето го изрича със страст и темперамент.

New Statesman

Разказите на Булгаков са пример за мъжество и забележителен литературен талант.

The Independant

Михаил Булгаков влезе в руската литература с мощ, подобно на Фьодор Достоевски и Лев Толстой.

Максимилиан Волошин

5,4 Пешкир с петел
Полотенце с петухом,

5 Стоманеното гърло
Стальное горло,

5 Кръщение с обръщане за краче
Крещение поворотом,

5 Виелица
Вьюга,

5,3 Тъма египетска
Тьма египетская,

5 Изчезналото око
Пропавший глаз,

5 Звезден обрив
Звёздная сыпь,

5,2 Морфин
Морфий,

Издание:

Автор: Михаил Булгаков

Заглавие: Морфин

Преводач: Лиляна Минкова

Година на превод: 1986

Език, от който е преведено: Руски

Издание: Първо издание

Издател: ИК „Фама“

Година на издаване: 2012

Тип: сборник

Националност: Руска

Печатница: „Симолини“

Редактор: Игор Шемтов

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Мария Христова

ISBN: 978-954-597-453-3

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6975