Сборникът съдържа знаменития роман на Михаил Булгаков „Кучешко сърце“, повестите „Дяволиада“ и „Фаталните яйца“, цикъла разкази „Записки на младия лекар“ и фейлетони, писани през 20-те години на XX век.

Ръкописите не горят.

Михаил Булгаков

Михаил Булгаков влезе в руската литература с мощ, подобно на Фъодор Достоевски и Лев Толстой.

Максимилиан Волошин

По природа Булгаков беше лирик. Сега никой не може да отрече, че той се превърна в сатирика на нашето време. И стана такъв по неволя, защото самата епоха го обрече на този жанр.

Марина Черкашина

Той беше безподобен в присмеха и проявяваше докрай великолепното си презрение… Той беше гений!

Анна Ахматова

5,2 Кучешко сърце
Собачье сердце,

4 Дяволиада
Дьяволиада,

4 Фаталните яйца
Роковые яйца,

Записки на младия лекар

5,4 Пешкир с петел
Полотенце с петухом,

5 Стоманеното гърло
Стальное горло,

5 Кръщение с обръщане за краче
Крещение поворотом,

5 Виелица
Вьюга,

5,3 Тъма египетска
Тьма египетская,

5 Изчезналото око
Пропавший глаз,

5 Звезден обрив
Звёздная сыпь,

5,2 Морфин
Морфий,

Разкази и фейлетони

5,4 Седмица за просвета
Неделя просвещения,

5,3 Московски сценки
Московские сцены,

6 Самогонно Езеро
Самогонное озеро,

5 Стълба за рая
Лестница в рай,

5 Египетска мумия
Египетская мумия,

5,5 За ползата от алкохолизма
О пользе алкоголизма,

6 Човекът с термометъра
Человек с градусником,

5,7 Празник със сифилис
Праздник с сифилисом,

0 Летящият холандец
Летучий голландец,

6 Пияният локомотив
Пьяный паровоз,

0 Чашата на живота
Чаша жизни,


Издание:

Автор: Михаил Булгаков

Заглавие: Избрано

Преводач: Борис Мисирков; Лиляна Минкова

Година на превод: 1986; 1989

Език, от който е преведено: Руски

Издател: ИК „Фама“

Година на издаване: 2007

Тип: сборник

Националност: Руска

Редактор: Игор Шемтов

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Мария Христова

ISBN: 978-954-597-303-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6974