Има ли по-голямо предизвикателство за един писател от създаването на хубави приказки за възрастни деца? Тези, които предстои да прочетем тук, са за времето и неговите превращения, за пространството, за паметта, за енергийните и телекомуникационните системи… за самите нас. Приказки красиви, като всяка утопия, наситени с човешка доброта, неочаквани, понякога смущаващи.

Сборникът „Жълтият прах на времето“ ни среща за първи път с изтъкнатия френски фантаст М. Жори (р. 1934 г.), носител на наградата „Жул Верн“ (1960 г.), а през 1974 г. отличен и с наградата за най-добър френски фантастичен роман за творбата си „Несигурно време“. Подборът на разказите е дело на Жерар Клайн, единодушно признат за родоначалник на съвременната френска научнофантастична литература.


Информация

Издание:

Мишел Жори. Жълтият прах на времето

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1990

Библиотека „Галактика“, №105

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Георги Марковски, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Преведе от френски: Георги Ангелов

Рецензент: Ася Къдрева

Редактор: Светлана Иларионова

Библиотечно оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Янка Енчева, Паунка Камбурова

Френска, първо издание

Дадена за набор на 4.II.1990 г. Подписана за печат на 30.VI.1990 г.

Излязла от печат месец юли 1990 г. Изд. №2309. Формат 70×100/32

Печ. коли 19.90 Изд. коли 12,62 УИК 14,11. Цена 2 лева

ЕКП 95366 5637–248–90

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 840–32

© Георги Ангелов, преводач, 1990

© Райна Хр. Стефанова, предговор, 1990

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1990

c/o Jusautor, Sofia

 

© Michel Jeury pour toutes les nouvelles sauf pour La fête du changement

© Ed. Robert Laffont, 1975

История

  1. — Добавяне

Библиоман