Фин — единственото нещо, което е известно за автора на „Мистър Бог, тук е Ана“, е, че е написал и „Книгата на Ана“. Зад този псевдоним писателят крие своята самоличност. „Мистър Бог…“ е претърпяла над 2 милиона тираж в САЩ.

4,9 Мистър Бог, тук е Ана
Mister God, This is Anna,