Луиджи Пирандело е писател, който вече е влязъл с произведенията си в световното литературно наследство. В съвременната оценка на Пирандело важна заслуга има основателят на Италианската комунистическа партия Антонио Грамши, който пръв поставя автора в неговите реални рамки, в конкретната историческа действителност и сочи, че неговото творчество е продукт на древната традиция на Сицилия.

„Неговите пиеси — пише Грамши — са ръчни гранати, които предизвикват взрив в съзнанието на зрителя и разбиват пошлите мисли и чувства“. С новата си своеобразна сценична форма театърът на Пирандело разрушава старата сълзлива и сантиментална еснафска драматургия и поставя началото на оригиналните търсения в модерния световен театър.

„Той — както казва Андре Мороа — е внесъл в театъра онази изключителна игра на огледала, в която авторът, зрителят и лицата се оглеждат взаимно, поглеждат се в очите и в тези отражения човешката личност се разтваря, за да изникне отново по-жива, по-вярна след преживяното изпитание.“

„Шест лица търсят автор“ е изградена върху противоречието между действащите лица и актьорите, които трябва да ги пресъздадат. Сюжетът не е взет „направо от живота“, а е пречупен два пъти през сцената. Това е и драма, която се разиграва между неприсъстващия автор и лицата, извикани на живот от него. Гротескните маски им са надянати завинаги. Само когато започват да пресъздават отделни мигове от своя живот, гротескното у лицата се изменя, за да се превърне в човешки трагично.

Издание:

Автор: Луиджи Пирандело

Заглавие: Шест лица търсят автор

Преводач: Светозар Златаров

Издание: Първо издание

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1969

Тип: пиеса

Националност: Италианска

Печатница: Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Редактор: Драгомир Петров

Художествен редактор: Васил Йончев

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Лидия Стоянова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1202