Коалицията Еко-Тек и експанзионистичната върхушка на Възвращенците водят яростна война помежду си: целта им е да контролират планетите, които все още не са завладени от извънземните разумни същества. Трайстин Десол е млад офицер във въоръжените сили на Еко-Тек. Трайстин трябва да защитава своя преден пост срещу нападенията на Привиденията, които се спускат от небето в неизброими пълчища. Ала Трайстин има едно малко предимство — вграден нервен чип, който му позволява да се включи в почти всички съществуващи комуникационни системи.

5,5 Войната на вярата
The Parafaith War,

Издание:

Л. Е. Модезит-младши. Войната на вярата

Американска, първо издание

Редактор: Вихра Манова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД — Дима Василева

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 35

ИК „БАРД“, 1999