Издание:

Йошихико Фунадзаки

Приключенията на професор Попен в тресавището

 

Японска

Първо издание

 

Отговорен редактор на библиотеката: Лилия Рачева

Превод от японски: Людмила Холодович

Редактор: Нако Стефанов

Редактор на издателството: Калина Захариева

Художник: Камен Стоянов

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Мая Лъжева

 

Код 11 9537512232/6285-2-86

 

Дадена за печат 5.XI.1985 г.

Подписана за печат 20.II.1986 г.

Излязла от печат 15.III.1986

Формат 16/60/90

Изд. коли 9

Печ. коли 9

Усл. изд. коли 6,99

Цена 0,78 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“ №1, София, 1986

Държавна печатница „Георги Димитров“, София