Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Послеслов
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2015)

Издание:

Йошихико Фунадзаки

Приключенията на професор Попен в тресавището

 

Японска

Първо издание

 

Отговорен редактор на библиотеката: Лилия Рачева

Превод от японски: Людмила Холодович

Редактор: Нако Стефанов

Редактор на издателството: Калина Захариева

Художник: Камен Стоянов

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Мая Лъжева

 

Код 11 9537512232/6285-2-86

 

Дадена за печат 5.XI.1985 г.

Подписана за печат 20.II.1986 г.

Излязла от печат 15.III.1986

Формат 16/60/90

Изд. коли 9

Печ. коли 9

Усл. изд. коли 6,99

Цена 0,78 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“ №1, София, 1986

Държавна печатница „Георги Димитров“, София


През последните няколко години международните литературни награди за детска книга се присъждат все по-често на японски писатели. И това не е случайно. Оставайки верни на националните традиции, те възприемат творчески най-доброто от чуждите литератури и бележат все по-големи успехи.

Измежду носителите на много литературни награди в Япония, а също така и на международни награди е и Йошихико Фунадзаки (1945). Творческата си дейност той започва веднага след завършването на университета Гакушуин отначало в съавторство с жена си Ясуко Фунадзаки, като едновременно работи и в областта на илюстрацията на детската книга. По-късно преминава към самостоятелна литературна дейност. Произведенията му са изключително разнообразни, като много от тях са посветени на растителния и животинския свят в Япония. Със своите книги Фунадзаки се стреми да възпита у децата любов към природата и животните. Член е на Японския комитет по опазване на дивите животни и Дружеството на приятелите на животните.

През 1973 г. Йошихико Фунадзаки започва серия повести за професора-ентомолог Попен, една от които е и повестта „Приключенията на професор Попен в тресавището“.

В началото на книгата ние виждаме професора да обядва спокойно в сянката на олеандъра в университетската градинка. И нищо особено не би се случило, ако той не бе забелязал някаква розова сянка — невиждан досега екземпляр еднодневка. Професорът хуква да гони насекомото и изведнъж усеща, че на гърба му израстват крилца, а самият той се превръща в еднодневка. Вече въз основа на своя личен опит той ще може да се запознае с животинския свят в блатото, което се намира до университета, и с борбата за съществуване в него.

Много приключения очакват професор Попен, много смях за малките читатели, преди да го видим отново в сянката на дървото с чинията в ръце.

Като използува в повестта си приказния похват в духа на будистката идея[1] за прераждане на душата — поредица превъплъщения на главния герой, — авторът доказва своите големи възможности да разсмее децата и едновременно да ги запознае с начина на съществуване на птиците, животните и различните видове насекоми. Това прави книгата не само весела и увлекателна, но и извънредно полезна.

Бележки

[1] Една от многото религии в Япония.

Край