Херман Хесе
Игра на сенки

(Приказки за любовта)

Прелестта на разказите на Херман Хесе (1877–1962) се корени в това, че тези пъстроцветни кристали притежават тайната на капките роса — и в най-малките си частици те са огледало на безкрайността. Под тънкото було на естетическата хармония в творбите на един от най-големите писатели на ХХ в. извира красотата на живота, но дебне и безумието на света.

5 Игра на сенки
Schattenspiel,

4 Една соната
Eine Sonate,

0 Аугустус
Augustus,

0 Поетът
Der Dichter,

4 Дом на мечтите
Das Haus der Träume,

5 Трудният път
Der schwere Weg,

5,3 Ирис
Iris,

4 Клайн и Вагнер
Klein und Wagner,

Издание:

Херман Хесе. Игра на сенки

Немска. Първо издание

Издателство „Рива“, София, 2006

Коректор: Донка Дончева

ISBN-10: 954-320-071-8

ISBN-13: 978-954-320-071-9

 

Schattenspiel © 1906 by Hermann Hesse

Eine Sonate © 1906 by Hermann Hesse Augustus

© 1913 by Hermann Hesse

Der Dichter © 1905 by Hermann Hesse

Das Haus der Traume © 1914 by Hermann Hesse

Der schwere Weg © 1916 by Hermann Hesse

Iris © 1916 by Hermann Hesse

Klein und Wagner © 1919 by Hermann Hesse

Klingsors letzter Sommer © 1919 by Hermann Hesse

Kindheit des Zauberers © 1923 by Hermann Hesse

Piktors Verwandlungen © 1922 by Hermann Hesse

All rights reserved by Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main

 

© Недялка Попова, превод

© Веселин Цаков, художник

 

Предпечатна подготовка: Езекил Лападатов

Печат „Абагар“ АД — Велико Търново