Реймънд Чандлър (1888–1959) едва ли се нуждае от представяне на българския читател. У нас са известни романите му „Високият прозорец“, „Дългото сбогуване“, „Големият сън“ и „Сбогом, моя красавице“. В американската литература Чандлър остана ненадминат майстор на така наречения „черен роман“ поради дълбочината на социалната критика, до която стига в своите произведения. Неговият детектив-единак, както Филип Марлоу сам се назовава, продължава и по страниците на двата романа, предлагани в този том, своята битка с буржоазния морал, с корумпираната полицейска машина, с поощряваната от обществото престъпност.

5,4 Дамата от езерото
The Lady in the Lake,

5,4 По-малката сестра
The Little Sister,


Издание:

Реймънд Чандлър. Дамата от езерото. По-малката сестра

„Народна култура“, София, 1986

Превела от английски: Жечка Георгиева

Рецензент: Жечка Георгиева

Американска. Първо издание

Литературна група — ХЛ. 04/9536622511/5557–153–86

Редактор: Мариана Неделчева

Художник: Стефан Десподов

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Йордан Зашев

Коректор: Евелина Тодорова

Дадена за набор февруари 1986 г. Подписана за печат април 1986 г.

Излязла от печат май 1986 г. Формат 84×108/32

Печатни коли 27. Издателски коли 22,68. УИК 24,01. Цена 3,20 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гаврил Генов“ 4

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ 2

 

Raymond Chandler. The Lady in the Lake

Vintage Books, A Division of Random House, New York, 1976

Raymond Chandler. The Little Sister

Penguin Books Ltd, Harmonsworth, Middlesex England, 1966