Обединени от общата идея за контакт с пришълци от Космоса, четирите новели, представени в този сборник, са всъщност опит за надникване в реалния живот. Авторът разкрива един сложен свят от противоречия и конфликти, в който се движи съвременният човек, анализира неговия нравствен мир, търси моралните подбуди в неговите постъпки.


Издание:

Атанас Наковски. Без сенки

Новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

Библиотека „Галактика“, №92

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов, Георги Марковски

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Българска, I издание

Дадена за набор на 29.IX.1987 г. Подписана за печат на 11.II.1988 г.

Излязла от печат месец април 1988 г. Формат 70×100/32 Изд. №2108

Страници: 288. Тираж 50 111. Цена 2 лв.

Печ. коли 18. Изд. коли 11,65. УИК 12,61

ЕКП 95362 5605–10–88

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Б–32

© Атанас Наковски, 1988

© Иван Гранитски, предговор, 1988

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1988

c/o Jusautor, Sofia