Издание:

Иван Кръстев

Кон на балкон

 

Весели стихотворения, игрословици, чудати думи

 

Редактор: Кръстьо Станишев

Художник: Георги Анастасов

Художествен редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Виолета Кръстева

Коректор: Маргарита Милчева

 

Формат 16/60/84; тираж 10 113 екз; подвързия 2113 екз; брошура 8000 екз; печатни коли 3,50; издателски коли 3,26; уик 2,42; л. г. VII/65б; изд. №5549; поръчка №72/1981 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 22.XII.1980 година; излиза от печат на 20.III.1981 година; цена: подвързия 0,59 лв.; брошура 0,39 лв.

Код 25 9537225114/6255-51-81

 

Издателство „Български писател“, София, 1981

ПК „Георги Димитров“, София