Издание:

Емил Зола. Пари

Профиздат, 1981

Редактор: Васил Каратеодоров

Художник: Владимир Коновалов

Худож. редактор: Лиляна Басарева

Техн. редактор: Петко Узунов

Коректори: Магдалена Попова, Красимира Костова

 

Дадена за набор на 15.IX.1980 г.

Подписана за печат на 25.VI.1981 г.

Излязла от печат на 20.VII.1981 г.

Формат 32/84/108

Печатни коли 29

Издателски коли 24,36 УИК 22,56

Издателски №85 (4198)

Цена 2,58 лв.

ДП „9 септември“ — София

Поръчка №1867