Човекът винаги се е вълнувал от неизвестността, която Вселената крие. Съществуват ли други цивилизации, освен нашата? До каква степен на развитие са достигнали? Как е програмирана нравствената им същност? Как изглеждат? Ето някои от въпросите, на които авторът се е опитал да отговори.

Книгата на Павел Вежинов „Сините пеперуди“ се чете на един дъх и представлява безспорен интерес за любителите на научната фантастика.


Издание:

Павел Вежинов. Сините пеперуди

Сборник новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1980

Библиотека „Галактика“, №17

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Българска, III издание

Дадена за печат на 11.IV.1980. Подписана за печат на 27.VI.1980

Излязла от печат на 15.VII.1980. Формат 32/70/100. Страници: 172

Изд. №1376. Тираж 60130. Печ. коли 10,75

Изд. коли 6,96. УИК 8,16 Цена 1,50 лв

ЕКП 95362 26331 5605-160-80

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София