Награди и международни гастроли

Пиесата „Опит за летене“ от Йордан Радичков и режисурата на Младен Киселов са удостоени с награди на VI Национален преглед на българската драма и театър през 1979 година.

За образа на Петлето актьорът Антон Радичев получи първа награда за актьорско майсторство на VI Национален преглед на българската драма и театър — 1979 година.

За образа на Матей Нищото актьорът Велко Кънев получи втора награда за актьорско майсторство на VI Национален преглед на българската драма и театър — 1979 година.

С постановката на „Опит за летене“ Националният академичен театър „Иван Вазов“ представи многократно българската театрална култура в различни европейски страни:

Белградски интернационален театрален фестивал /БИТЕФ/ — 1979 година;

Гастрол на сцената на Бургтеатър Виена — 1979 година;

Варшавски международен театрален фестивал — 1980 година;

Берлински международен фестивал — 1980 година;

Атински театрални празници — 1980 година.

Лебеди мои

Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола.

Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление: „Лебеди мои!“

Йордан Радичков


Издание:

Йордан Радичков

Опит за летене

 

Главен редактор: Димитър Градев

Редактор: Люба Ранджева

Технически редактор: Борис Зайков

София, 1980 година

Център за пропаганда и информация при държавно обединение „Театър и музика“

 

Постановка:

Програмата е съставена от литературното бюро на НАТ „Иван Вазов“

Главен драматург: Чавдар Добрев

Драматург на постановката: Антония Каракостова

Художник на програмата: Асен Старейшински

Снимки: Иво Хаджимишев

 

Постановка — Младен Киселов

 

Художник: Дмитрий Кримов — СССР

Художник на костюмите: Венера Наследникова

Композитор: Васил Казанджиев

Музикално оформление: Мирчо Сливенски

Конструктор: инж. Узунов

Технически проект: инж. Мирчо Доков

Асистент-режисьор: Цветана Димитрова

Пом. режисьор: Анастасия Бакърджиева

Суфльор: Снежана Янкова

Ръководител на миманса: Пенка Тончева

 

Действуващи лица и изпълнители:

 

Даскал Киро — н.а. Любомир Кабакчиев

Илийко — з.а. Николай Николаев

Бай Хаджи Аврам — Кирил Кавадарков

Петлето — Антон Радичев

Матей Нищото — Велко Кънев

Аврам Совалката — Георги Мамалев

Игото — н.а. Георги Георгиев — Гец

Петър — з.а. Ганчо Ганчев

Павел — Антон Карастоянов

Бабина душица — з.а. Емил Стефанов; з.а. Сава Хашъмов

Аврамчето — Юри Ангелов

Аврамовица — н.а. Маргарита Дупаринова; н.а. Виолета Бахчеванова

Полицай — з.а. Венелин Пехливанов