5 Лудият от Бержерак
Le fou de Bergerac,

3,3 Мъжът от Лондон
L’home of londres,


Издание:

Жорж Сименон. Лудият Бержерак

Френска, I издание

Редактор: Екатерина Делева

Коректор: Ева Енгилиян

ИК „Христо Данов“, Пловдив, 1989