Издателство „Народна младеж“ предлага за първи път на любителите на криминално-психологическия жанр две произведения от изтъкнати японски автори — „Чудовище в мрака“, от основоположника на жанра в японската литература Едогава Рампо, и „Плюшеното мече“ — от Сейичи Моримура, изключително популярен съвременен писател. Повестта „Чудовище в мрака“ е написана в стила на класическия детектив и прави впечатление с тънкия си замисъл, оригиналното си повествование и неочакваната си развръзка. В „Плюшеното мече“ са засегнати редица актуални теми — за корупцията сред държавния елит, нравите на съвременната младеж, конфликта между поколенията.


Издание:

Японски детектив

Едогава Рампо. Чудовище в мрака

Сейичи Моримура. Плюшеното мече

Библиотека „Лъч“ №71. Разузнавачески и приключенски романи и повести

Превод от японски: Дора Барова

Превод от руски: Елена Матева

Редактор: Малинка Баева

Художник: Панайот Панайотов

Художествен редактор: Александър Стефанов

Технически редактор: Гинка Григорова

Коректор: Емилия Кожухарова

Първо издание. Тематичен №23/95366-5637–335–84.

Дадена за набор месец февруари 1984 година.

Подписана за печат месец април 1984 година.

Излязла от печат месец май 1984 година.

Поръчка №87. Формат 1/32/84/108. Печатни коли 22,50.

Издателски коли 18,90. УИК 19,98. Цена 2,28 лева.