Мозък на мъж е трансплантиран в женско тяло. Това е невероятната идея, която стои зад един от най-вдъхновяващите романи на Хайнлайн. Ум срещу тяло. Мъжки желания срещу неустоимия призив на женственото. Душа срещу душа, затворени в една и съща тленна черупка.


Издание:

Робърт Хайнлайн. Няма да се уплаша от злото

Английска, първо издание

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, 2009

Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Веселина Симеонова

Формат 84/108/32. Печатни коли 32

ИК „Бард“, 2009

ISBN 978-954-655-038-5