Какво става, когато ходът на нормалната история е нарушен? Много просто — намесва се Патрулът. Неговите агенти се разхождат из времето и бдят историята да остане такава, каквато я познаваме. Или да я променят по свое усмотрение…

На Кени Грей,

който ми показа грешките,

и на Глория,

която знаеше повече

5,3 Стражи на времето
Guardians of Time,

5,5 Хубаво е да си цар
Brave to Be a King,

5 Delenda est
Delenda Est,

Издание:

Пол Андерсън. Патрул във времето

Американска, първо издание

Редактор: Катя Петрова

Оформление на корицата и предпечатна подготовка: „Камея дизайн“

Формат 54×84/16. Печатни коли 15

ИК „Камея“, 1998

ISBN 954-8340-37-2