Космическият кораб „Сигнус-Х-1“ попада на непозната планета — Алкория — с пищна, райска природа. Командирът Холдън обаче е нащрек — заповедта му е изрична — никой да не се отдалечава от кораба, преди да бъде извършено разузнаване! Ала слънцето, морето, епикурейското безгрижие на алкорианците и прекрасните алкорианки неудържимо привличат хората от екипажа, почти повярвали, че са открили истинския рай… Но какъв ли ад се крие зад това странно безгрижие на местните жители? Онзи, който е нарушил заповедта на командира, ще узнае пръв…

Издание:

Дан Дастие. Отровата на Алкория

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №83

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Елка Константинова

Преведе от френски: Симеон Ласкаров

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Френска, I издание

Дадена за набор на 29.X.1986 г. Подписана за печат на 27.I.1987 г.

Излязла от печат месец февруари 1987 г. Изд. №2031. Формат 70×100/32.

Цена 1 лв. Печ. коли 11. Изд. коли 7.12. УИК 6.83.

Страници: 176. ЕКП 95366 5637–234–87

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч. 840–31

© Симеон Ласкаров, преводач, 1987

© Елка Константинова, предговор, 1987

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

c/o Jusautor, Sofia

 

Dan Dastier. Le Talef d’Alkoria

© „Editions Fleuve Noir“, Paris, 1979