Авторът е лекар по професия. Дълги години се е занимавал със социална психология. Опознал добре бюрокрацията в своята страна, той я обрисува умело, с много чувство за хумор, фантазия и прибулена сатира. Още в началото на писателската си кариера Йершилд насочва творческите си усилия върху проблемите на растящата отчужденост между хората. Предлаганата творба е получила Голямата награда за най-добър шведски роман за 1980 г. Проблемите в нея засягат не само Швеция, а всяко общество, в което под напора на свръхбюрокрацията, технокрацията и финансовия империализъм изчезва хуманността.


Информация

Издание:

Пер Кристиян Йершилд. Жива душа

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

Библиотека „Галактика“, №99

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Рецензент: Павел Стоянов

Преведе от шведски: Антоанета Приматарова-Милчева

Редактор: Светла Стоилова

Редактор на издателството: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Шведска, I издание

Дадена за набор на 26.IV.1988 г. Подписана за печат на 26.XI.1988 г.

Излязла от печат месец януари 1989 г. Печ. коли 13 Изд. коли 8.43 УИК 9.13

Изд. №2168. Формат 70×100/32. ЕКП 95366153315637–230–88. Цена 1.50 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 839.7

© Антоанета Приматарова-Милчева, предговор, превод, 1988

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1988

c/o Jusautor, Sofia

 

© P. C. Jersild, 1980

En levande själ

Bonniers, Stockholm

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавен предговор; поправена информационна част.

Библиоман