Биокомуникации в телевизията — и тя обсебва човешкия мозък. С един приемник „ушен модел“ се „съпреживяват“ събитията от действителността по време на сън. Така най-невероятните сънища са реалност. Ще реши ли този технически напредък проблемите на човечеството? Или точно обратното — ще лиши личността от единствената свобода — да мисли самостоятелно, да мечтае в едно общество, чието настояще авторът Пиер Пьоло добре познава. Може би и затова картината на бъдещето, която той рисува, — „промиването на мозъци“ в планетарен мащаб, е по-страшна от физическото унищожение на човечеството. Романът на носителя на Голямата награда на Франция за научна фантастика от 1978 година звучи с песимистичните си нотки като остро предупреждение и кара всеки да се почувствува отговорен за съдбините на света.


Информация

Издание:

Пиер Пьоло. Грубо в мозъка

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Библиотека „Галактика“, №79

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от френски: Денка Дамянова

Рецензент: Райна Стефанова

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Френска, I издание

Дадена за набор на 28.V.1986 г. Подписана за печат на 4.VIII.1986 г.

Излязла от печат месец август 1986 г. Формат 32/70×100 Изд. №1985

Цена 1,50 лв. Печ. коли 18,50. Изд. коли 11,98. УИК 11,12

Страници: 296. ЕКП 95366 5657–260–86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 840–31

© Панко Анчев, предговор, 1986

© Денка Дамянова, преводач, 1986

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1986

c/o Jusautor, Sofia

 

Piere Pelot. Les pieds dans la tête

© Calmann-Lévy, 1982

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени анотация и предговор; коригиран текст; поправена информационна част.

Библиоман