Лино Алдани
Затъмнение 2000

(Роман и разкази)

В предлагания сборник са включени един роман и два от най-интересните разкази на съвременния италиански фантаст Лино Алдани. Както в цялото му творчество, така и тук основен мотив е човешкият живот в бъдещето, но в онова бъдеще, което никога не бива да допуснем да се случи. Затова авторът непрестанно се стреми да ни внуши мисълта, че бъдещето е в ръцете на хората и хората са тези, които трябва да го насочват и изграждат ден след ден, защото то започва от днес.


Издание:

Лино Алдани. Затъмнение 2000

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

Библиотека „Галактика“, №48

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от италиански: Гергана Калчева-Донева

Рецензент: Симеон Хаджикосев

Редактор: Божан Христов

Редактор на издателството: Панко Анчев

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов, Асен Младенов

Коректор: Ана Иванова

Италианска, I издание

Дадена за набор на 4.V.1983 г. Подписана за печат 20.VI.1983 г.

Излязла от печат месец юли 1983 г. Печ. коли 11.50. Изд. коли 7,45.

УИК 7,22. Цена 1.00. Формат 32/70×100. Изд. №1673.

Страници: 184. ЕКП 95366 21331/5637–39–83

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

850 31–32

© Гергана Калчева-Донева, преводач, 1983

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1983

c/o Jusautor, Sofia

 

Lino Aldani. Eclissi 2000

© Giovanni de Vecchi Editore, Milano, 1979