4 Предговор
Introduction,

5 Маймуна в къщата
An Ape About the House,

4,8 Зелени кълнове
Green Fingers [= Death Strikes Surov],

5 Неприятности с туземците
Trouble With the Natives [= Three Men in a Flying Saucer, Captain Wyxtpthll’s Flying Saucer],

5,2 В кометата
Into the Comet [= Inside the Comet],

4,3 „Забравя ли те, моя Земя…“
„If I Forget Thee, Oh Earth…“,

4,8 Кой е там?
Who’s There? [= The Haunted Spacesuit],

5,3 Безкрайно много време
All the Time in the World,

4,6 Криеница
Hide-and-Seek,

4,5 Робин Худ, член на Кралското дружество
Robin Hood, F.R.S. [= Saved! By a Bow and Arrow],

4,5 Огънят под нас
The Fires Within,

4,6 Забравеният враг
The Forgotten Enemy,

3,7 Среща призори
Encounter in the Dawn [= Encounter at Dawn, Expedition to Earth],

4,5 Проверка
Security Check,

5 Пернатият приятел
Feathered Friend,

5,3 Часовоят
The Sentinel [= Sentinel of Eternity],

Издание:

Артър Кларк. За времето и звездите. Събрани разкази т.1

„Абхаддон“, София, 1998

Редактор: Радослав Цанчев

Коректор: Делка Кирякова

Художествено оформление на корицата: Веселин Павлов

ISBN: 954-9512-06-1 (т.1)

 

Arthur C. Clarke. Of Time and Stars. Victor Gollancz LTD, London, 1983