За легионите почитатели на Айзък Азимов, които се радват на неговите разкази вече почти половин век, но просто не са могли да съберат всичко от периодиката, това е завършената колекция „Събрани разкази“.

Написани с голяма ерудиция и богато въображение, провокиращи или просто шеговити, разказите илюстрират многообразието на забележителния му талант. Да прочетете който и да е от тях означава веднага да разберете защо Айзък Азимов се радва на огромна и повсеместна популярност. Да ги притежавате като колекция означава да останете завинаги читатели или почитатели на Айзък Азимов, откривайки неговите въображаеми нови светове отново и отново.

4,6 Ключът
The Key,

5,1 Билярдната топка
The Billiard Ball,

4 Заточение в ада
Exile to Hell,

4,3 Ключовата команда
Key Item [= Computer That Went On Strike],

4,6 Женска интуиция
Feminine Intuition,

3,7 Вземи кибрита
Take a Match,

5,6 Двестагодишният мъж
The Bicentennial Man,

5 Инцидентът на тристагодишнината
The Tercentenary Incident [= Death at the Tercentenary],

4,7 Загрижен за човечеството
That Thou Art Mindful of Him,

4,5 Странник в рая
Stranger in Paradise,

Издание:

Айзък Азимов. Събрани разкази (том 5)

„Мириам Паблишинг“, София, 2001

Редактор: Явор Иванов

Техн. редактор: Георги Кожухаров

Худ. оформление на корицата: „Абагар дизайн“, 2001

ISBN 954-9513-97-1 (т.5)

 

Isaac Asimov. The Complete Stories. Volume 2