За легионите почитатели на Айзък Азимов, които се радват на неговите разкази вече почти половин век, но просто не са могли да съберат всичко от периодиката, това е завършената колекция „Събрани разкази“.

Написани с голяма ерудиция и богато въображение, провокиращи или просто шеговити, разказите илюстрират многообразието на забележителния му талант. Да прочетете който и да е от тях означава веднага да разберете защо Айзък Азимов се радва на огромна и повсеместна популярност. Да ги притежавате като колекция означава да останете завинаги читатели или почитатели на Айзък Азимов, откривайки неговите въображаеми нови светове отново и отново.

5,3 Сали
Sally,

3,3 Мухи
Flies,

5,3 Какъв прекрасен ден
It’s Such a Beautiful Day,

4,1 Стачкоизменник
Strikebreaker [= Male Strikebreaker],

4,4 Съвременният вълшебник
The Up-to-Date Sorcerer,

2,8 Към четвъртото поколение
Unto the Fourth Generation,

5,5 Какво е това нещо, наречено „любов“?
What Is This Thing Called Love? [= Playboy and the Slime God],

5 Моят син, физикът
My Son, the Physicist,

5 Дискриминатор
Segregationist,

5,1 Шега
The Hazing,

4 Смъртна присъда
Death Sentence,

5,8 Улики
Evidence,

5 Както пиша, така ги редя!
I Just Make ’Em Up, See!,

Издание:

Айзък Азимов. Събрани разкази (том трети)

„Мириам Паблишинг“, София, 1999

ISBN: 954-951-364-5

 

Isaac Asimov. The Complete Stories. Volume 1, Volume 2