Любен Дилов
До райската планета и назад

(Другите приключения на Нуми и Ники)

Научнофантастичен роман за деца

Издание:

Любен Дилов

До райската планета и назад

Другите приключения на Нуми и Ники

Научнофантастичен роман за деца

Първо издание

 

Рецензенти ЕМИЛ МАНОВ, ВАСИЛ РАЙКОВ

Редактор АСЕН МИЛЧЕВ

Художник ВЕНЕЛИН ВЪЛКАНОВ

Художествен редактор БОРИС БРАНКОВ

Технически редактор ПЕТЪР БАЛАВЕСОВ

Коректор МАЯ ХАЛАЧЕВА

 

Индекс № 11/9537726231/6354—4-83

Българска. Предадена за печат на 20.IX.1982 г. Подписана за печат на 20.II.1983 г. Излязла от печат на 25.III.1983 г. Формат 1/16/70/100. Изд. коли 10.37. Печатни коли 8. УИК 9,31. Тираж 50115. Цена 1.09 лв.

 

Държавно издателство „Отечество“

Държавна печатница „Балкан“, София

c/o Jusautor, Sofia