Купчинка монети идващи от дълбока древност, сребърни, трийсет на брой — толкова, колкото държал някога в ръката си Юда. Трийсет сребърници, които могат да покварят всеки. И които могат да му дадат неограничена власт. Но само на онзи, който се осмели да събере всичките… ако съумее да го стори… и ако му бъде позволено да го направи!

Издание:

Джеймс П. Блейлок. Последният сребърник

Художник: Петър Христов, „Megachrome“

ИК „Бард“, 1994 г.