В този роман авторката не предлага причудливи постижения на бъдещата земна наука и техника, не търси измеренията на тъжното човешко бъдеще (твърде характерен момент за днешната западна фантастика), не ни води по безконечните спирали на космическите пътешествия. Планетата Гетен/Зима, която тя описва, е почти копие на нашата Земя, с тази разлика, че тук всичко е сковано от леда, а напредналата цивилизация съвсем анахронично е комбинирана с изградените почти по средновековен образец монархии. Странни са и съществата, населяващи тази планета, макар проблемите, които ги вълнуват, да са много близки до нашите.


Информация

Издание:

Уршула Льогуин. Лявата ръка на мрака

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1980

Библиотека „Галактика“, №20

Преводач: Борис Миндов

Рецензенти: Светозар Златаров, Кръстан Дянков

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Американска, I издание

Дадена за печат на 26.V.1980 г. Подписана за печат на 10.XI.1980 г.

Излязла от печат на 28.XI.1980 г. Формат 32/70×100 Изд. №1384

Печ. коли 17,50 Изд. коли 11,33 УИК 13,40. Цена 2,00 лв.

Страници: 280. ЕКП 95366 21431 5637–361–80

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 820 (73)-31

Ursula K. LeGuin. The Left Hand of Darkness

Panther Books, London, 1977

© Ursula K. LeGuin, 1969

© Борис Миндов, преводач, 1980,

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1980.

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1980

с/о Jusautor, Sofia

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени предговор и анотация; поправена информационна част

Библиоман